1. Adventní neděle na kamenické kapli 2023

Kultura
Začátek akce
Konec akce
Místo
Město Březová
Adresa
nám. Míru 230
Telefon
+420 352633510

Město Březová pořádá 1. ADVENTNÍ NEDĚLI na kamenické kapli sv. Máří Magdalény. Přijďte se vánočně naladit dne 3. prosince 2023. Tradičně od 15:30 hodin střídavě vystoupí pěvecký sbor z Lokte „CUBITUS“ 
a sólisté z DS „BŘEZOVÁČEK“. Od 16:00 hodin požehná adventnímu věnci farář Petr Bauchner, který zapálí první adventní svíci…

ODVOZ ZAJIŠTĚN V 15:15 HODIN OD MHD Březová!!!

Fotogalerie