Dendrologická stezka

Dendrologická stezka v Chodově

Naučná trasa je výsledkem práce žáků, kteří navštěvují biologický seminář při ZŠ v Komenského ulici, a jejich učitelů. Stezka obsahuje 30 zastavení vybavených informačními tabulemi. Součástí projektu jsou také pracovní listy s otázkami a úkoly, které je možno vyzvednout v infocentru.

Místo
Chodov