Fascinující Rotavské varhany s naučnou stezkou

Varhany
GPS
50.3030150N, 12.5736228E

Známý hudební nástroj připomínají Rotavské varhany, které jsou stěnou kamenolomu. Těžba rozkrojila pahorek jako pecen chleba. První zpráva o existenci lomu pochází z roku 1785. Naši předkové horninu lámali a odváželi koňskými povozy do údolí, kde ji drtili a spolu s železnými rudami tavili ve vysoké peci. Čedič obsahuje 15% oxidů železa ve formě magnetitu a jiných minerálů, je tedy dost magnetický. Hlavní efekt spočíval ve snížení teploty tání vysokopecní vsázky. Po zániku vysoké pece se čedič z varhan příležitostně dobýval jako kamenivo. Roztloukači kamene zaměstnaní u hraběcích lesů asi do 1925 vylamovali čedičové sloupce železnými sochory a ručně je roztloukali na štěrk pro lesní cesty. Nádhera varhan tedy vynikla zásahem do přírody formou kamenolomu.

Naučná stezka Rotavské varhany začíná a končí před budovou Městského úřadu v Rotavě. Je dlouhá 6 km a vede většinou po pohodlných cestách, jen okolo varhan překonává svažitý, místy skalnatý terén. Stezka zavádí návštěvníky do různých částí současné a dřívější Rotavy, k jejím přírodním, stavebním, kulturním, dějinným i novodobým zajímavostem a vyhlídkám. Zajímavá místa na trase přibližuje 17 informačních tabulí.

Fotogalerie

Mapa